Bài viết phổ biến
Thú vị
Lời đầu tiên, mình muốn nói là truyện tác giả hàm chứa yếu tố '' bất ngờ cao''. Ngay khi thấy tên truyện và đọc qua nội dung Cách tốt nhất để ăn một con voi, là ăn một miếng thịt của nó mỗi ngày.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: