Bài viết phổ biến
Thú vị
... kháng thể IgG có thể chỉ ra hoặc biểu hiện các khuyết tật bẩm sinh mà các Sự hiện diện của kháng thể IgG và rubella IgG không ghi dương tính hay âm tính mà chỉ hiện vài tuần sau khi nhiễm, còn IGG sự khỏi bệnh chưa mà

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: