Bài viết phổ biến
Thú vị
Viên nang 500 mg: Hộp 12 viên. Bột uống dạng gói 250 mg: Hộp 12 gói. Bột pha xirô 250 mg/5 ml: Lọ 60 ml hoặc 100 ml hỗn dịch khi pha. Cefuroxim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng, thuộc nhóm cephalosporin; thuốc tiêm là dạng muối natri và thuốc uống là dạng axetil este.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: