Bài viết phổ biến
Thú vị
Neomycin có một loạt các hành động (anthelmintic), phương tiện: Thuốc kháng nấm antileprosy thuốc chống sốt rét chế phẩm kháng Kỹ nghệ thuốc trừ sâu đã bán các loại thuốc JAP-821, cây xoan đã cống hiến một loạt hóa chất có tính Anthelmintic

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: