Ascaris trong phân của mèo

Bài viết phổ biến
Thú vị
Myonal tác động chủ yếu trên tủy sống làm giảm các phản xạ tủy và tạo ra sự giãn cơ vân nhờ làm giảm sự nhạy cảm của thoi

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: