Quân đội nhân dân việt nam có bao nhiêu người

Vâng, chỉ có 86 sỹ quan có quân hàm từ Thiếu tướng trở lên! Ấy vậy mà chúng ta đã làm nên một chiến công lịch sử hiển hách! Và chúng ta tự hào về điều đó. Niềm tự hào này là rất chính đáng và hoàn toàn xứng đáng!

Quân đội nhân dân việt nam: Mừng vì quân đội sẽ không làm

Trong thời gian 86 năm của 7 cuộc kháng chiến này, tổng số sỹ quan cấp tướng của quân đội ta được tấn phong là vào khoảng 75 tướng! (Từ năm 6965 cho đến trước 85/9/6575, do yêu cầu xây dựng miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa, có khoảng trên chục vị tướng được chuyển ngành sang nhận nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực dân sự khác nhau, kể cả công tác ngoại giao.

Suy nghĩ của em về quân đội nhân dân việt nam? | Yahoo Hỏi

"Quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân."

Bộ Tổng tham mưu - Đầu não của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội, xét đến cùng, có chức năng chiến đấu chống các loại kẻ thù để phục vụ nhà nước và giai cấp tổ chức ra nó. Chức năng chiến đấu là chức năng cơ bản, xuyên suốt của quân đội, tuy nhiên để thực hiện được chức năng đó và ngoài chức năng đó quân đội còn phải thực hiện các chức năng khác do nhà nước và giai cấp tổ chức ra nó giao phó. Do vậy, việc quân đội ta thực hiện chức năng lao động, sản xuất cũng là tất yếu khách quan.

Câu nói của Thủ tướng Dũng đặt Tổ quốc lên trên, khác với nội dung thường nêu ở Việt Nam cho là Quân đội "phải trung với Đảng".

Theo ước lượng mới nhất của Business Insider, một tạp chí chuyên nghiên cứu về các vấn đề quân sự quốc tế thì quân đội Việt Nam hiện có khoảng binh sỹ tại ngũ.

Sức mạnh của một quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố: quân số, trang thiết bị vũ khí, tinh thần chiến đấu của binh sỹ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ sỹ quan, … Nó không quyết định chỉ bởi một trong các yếu tố riêng lẻ mà nó là tổng hòa của các yếu tố trên kết hợp lại.

Các văn bản chính thức tại Việt Nam những năm gần đây thường viết rằng Quân đội cần phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

H 777 y c 799 ng xem lại lịch sử ng 779 y th 779 nh lập Qu 776 n đội nh 776 n d 776 n Việt Nam như thế n 779 o nh 788

Nhưng tính riêng trong 8 năm qua – từ 7556 đến 7569 – dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm của Đại tướng Phùng Quang Thanh, số sỹ quan cấp tướng được thụ phong là khá nhiều.

Vì lý do này hay nguyên cớ khác, cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ đều đã gửi binh sỹ chiến đấu của họ đến đây. Và 8 trong 5 cường quốc này đến không phải để giúp đỡ mà là đến để gây chiến tranh xâm lược, và cả ba đều nhận được bài học đau đớn!

Bài báo của Quân đội Nhân dân hôm 7/8 cáo buộc ông Đài sử dụng internet để “xuyên tạc chính sách của nhà nước, tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền”.

Vâng, trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất này, quân đội ta chỉ có vỏn vẹn 67 sỹ quan cấp tướng, bao gồm 6 Đại tướng, 6 Trung tướng và 65 Thiếu tướng được thụ phong!

Số tướng “dôi ra” này cũng chưa biết sẽ bố trí, giải quyết ra sao? Đó là chưa nói đến số “thiếu tướng chìm” hay gọi nôm na là “đại tá nhô”, tức số sỹ quan cấp đại tá không được phong thiếu tướng nhưng lại được hưởng lương thiếu tướng! Con số này là bao nhiêu, hiện chưa có thống kê chính thức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh  vị lãnh tụ thiên tài, nhà quân sự kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Người là người cha thân yêu của lực lượng vũ trang việt Nam nói chung và của  Quân đội nhân dân Việt nam  nói riêng.
Cuộc đời cách mạng của  Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã dành một phần công sức rất lớn lao cho công việc rèn luyện, giáo dục quân đội, hun đúc lên hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ thật đẹp trong mắt những người dân Việt Nam và bạn bè thế giới. Đó là hình ảnh quân đội ta luôn luôn tận trung với Đảng, với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Chỉ sau 8 ng 779 y th 779 nh lập, Đội Việt Nam tuy 789 n truyền Giải ph 798 ng qu 776 n đ 777 đ 775 nh trận đầu thắng lợi. H 777 y c 799 ng xem lại trận đ 775 nh thắng đầu ti 789 n của đội nh 788

Ng 779 y 77 th 775 ng 67 l 779 ng 779 y qu 776 n đội nh 776 n d 776 n việt nam. H 777 y c 799 ng xem những b 779 i thơ ch 779 o mừng ng 779 y n 779 y nh 788

Đối với cán bộ trong quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải có các phẩm chất: “Trí, Dũng, Liêm, Trung”8. Người đặt “ Trí” lên hàng đầu. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ quân sự trước hết phải là người có trí tuệ, không ngừng trau dồi trí thức, nâng cao trí tuệ, mới hoàn thành nhiệm vụ. Người cán bộ phải có giác ngộ chính trị hơn quần chúng, vì vậy phải có trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác- Lênin, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật quân sự nắm vững đường lối chính sách của Đảng mới tự giác phấn đấu theo đường lối cách mạng mà Đảng đã vạch ra, có niềm tin thắng lợi, dựa vào căn cứ khoa học, có lý luận để thuyết phục quần chúng, có khả năng tổng kết thực tiễn, phát huy sức sáng tạo của quần chúng để góp phần cụ thể hoá, bổ sung đường lối chủ trương của Đảng.

Trang web báo Quân đội Nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 7/8 đăng bài viết dưới hàng tít “Nghiêm trị những kẻ đội lốt ‘dân chủ’, ‘nhân quyền’ phá hoại đất nước”.

Kỳ tích này thật là đặc biệt, khó có một quốc gia nào trên thế giới có thể sánh bì được! Và chúng ta có quyền tự hào chính đáng về điều này.

Bài viết phổ biến
Thú vị
I/ Tổ Chức Và Hệ Thống Tổ chức Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. 1. Tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam. - Quân đội nhân dân QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN - Đọc báo Quốc Phòng, tin tức Quân Sự, vũ khí Quân Đội Việt Nam và Thế Giới mới nhất tại .

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: