Phát triển chương trình chu kỳ bò sán dây

Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực (định hướng phát triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được bàn đến nhiều từ những năm 95 của thế kỷ 75 và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học.

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Ưu điểm của chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là tạo điều kiện quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn mạnh năng lực vận dụng của HS. Tuy nhiên nếu vận dụng một cách thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung dạy học thì có thể dẫn đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. Ngoài ra chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả đầu ra mà còn phụ thuộc quá trình thực hiện.

MODULE 3: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

Ở chương trình Toán mới, GS Thái cho biết, đường kiến thức chương trình và đường phát triển năng lực học sinh sẽ gắn kết chặt chẽ, chi phối nhau. Và nguyên tắc để xây dựng chương trình Toán phổ thông mới gồm: Khảo cứu cẩn thận chương trình cũ Việt Nam áp dụng 75-85 năm nay một cách chu đáo để từ đó kế thừa những cái tốt Khảo cứu thế giới làm như thế nào để học hỏi nhằm đảm bảo chương trình học có tính hội nhập, tính quốc tế Căn cứ định hướng mục đích để quyết định đơn vị kiến thức.

(iii) Năng lực xã hội ( Social competency ): Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống giao tiếp ứng xử xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác. Nó được tiếp nhận qua việc học giao tiếp.

Dự thảo lần này đề xuất 8 môn học bắt buộc xuyên suốt từ lớp 6 đến lớp 67, gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 6. Phải khẳng định rằng, Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ là 8 công cụ quan trọng giúp HS học tập các môn khác và vận dụng vào cuộc sống rất nhiều. Tuy nhiên, nếu quy định tất cả HS phải học như nhau đối với 8 môn này là bất hợp lý và trái với quy luật phân hóa gây ra sự quá tải đối với HS.

Chính vì vậy, triết lý của chương trình phổ thông mới về Toán sẽ xoay quanh 9 chẽ: tinh giảm, thiết thực, hiện đại, sáng tạo.

Ông Thái cho hay, chương trình giáo dục Toán học phổ thông mới thay cách tiếp cận nội dung trước đây là quan tâm nhiều đến chuyện được học những đơn vị kiến thức nào, giải được bao nhiêu dạng bài tập, đi thi được bao nhiêu điểm sang cách tiếp cận mới là hướng đến khả năng sáng tạo của người học.

Đặt mục tiêu hướng đến phát triển năng lực và khả năng sáng tạo của học sinh, chương trình Toán học mới sẽ xây dựng trên tinh thần phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của học sinh.

Để hình thành và phát triển năng lực cần xác định các thành phần và cấu trúc của chúng. Có nhiều loại năng lực khác nhau. Việc mô tả cấu trúc và các thành phần năng lực cũng khác nhau. Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của 9 năng lực thành phần: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể.

Trong Chương trình GDPT mới, ở giai đoạn GD cơ bản tập trung vào việc giảng dạy và học tập tích hợp, bắt buộc và giống nhau đối với mọi HS. Sự phân hóa, được thực hiện ở các môn bắt buộc có phân hóa, gồm: Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp, GD thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và thông qua môn tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 7.

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ phải
có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí.

To browse and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

- Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình huống: ví dụ như đọc một văn bản cụ thể. Nắm vững và vận dụng được các phép tính cơ bản

Mỗi hướng dẫn bao gồm Microsoft Office PowerPoint slides, ghi chú của người nói, train-the-trainer audio files, và câu hỏi ví dụ ôn tập.

- Mức độ đối với sự phát triển năng lực có thể được xác định trong các chuẩn: Đến một thời điểm nhất định nào đó, HS có thể/phải đạt được những gì?

Ông cũng cho rằng, chương trình Toán học hiện nay đang có xu hướng dồn từ lớp trên xuống lớp dưới. Chẳng hạn, có những bài tập khó ở sách giáo khoa lớp 9 của Việt Nam thường nằm trong chương trình lớp 6, lớp 7 của các nước trên thế giới.

Chủ biên chương trình Toán phổ thông nhấn mạnh, một đơn vị kiến thức đưa vào thì dứt khoát phải trả lời được câu hỏi rằng để làm gì. “Tôi đòi hỏi chương trình phải ví như việc “ăn gì phải bổ nấy”, không chứng minh được điều đó là cần thiết thì bỏ ngay, chứ không phải tư tưởng không bổ dọc thì bổ ngang”.

Trong đó, các khóa đào tạo của Chương trình Monozukuri 7567 nhằm mục đích cung cấp và chia sẻ các thông tin về Hệ thống Sản xuất Toyota (TPS), giảm thiểu lãng phí và cải tiến không ngừng, áp dụng phương pháp đào tạo tiện tiến. Các học viên sẽ được tiếp cận các nội dung như: Các trụ cột cơ bản của TPS, Tự động hóa thông minh, Loại bỏ lãng phí và cải tiến liên tục,…

Phương phá p giá o dục của TOMATO được phá t triển dựa trê n những triết lý giá o dục tiến bộ của thế giới. Có thể khá i quá t những né t chí nh của phương phá p nà y như sau:

Giáo dục định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.

Bài viết phổ biến
Thú vị
Học tốt, thi tốt nhưng không sáng tạo thì chỉ mãi đi làm thuê Đó là nhận định của GS Đỗ Đức Thái (thành viên Ban phát triển Tài liệu phát triển chương trình Giáo dục đại học thì việc đánh giá tổng kết cả một chu kỳ này phải được đề ra.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: