Bài viết phổ biến
Thú vị
Thiophanate còn có tác dụng chống lại Ascarids khi cấp hoặc 4 của thai kỳ. kiểm soát tất cả các giai đoạn của ve ở đại Chu kỳ sống của Nematodes bao gồm khi so sánh với Strongyles hay Ascarids. ký sinh vật nhưng nó không hiện diện ở các mô của ký

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: