Bài viết phổ biến
Thú vị
Metoprolol là một thuốc đối kháng chọn lọc beta1 - adrenergic không có hoạt tính nội tại giống thần kinh giao cảm. Tuy nhiên tác dụng

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: