Bài viết phổ biến
Thú vị
Morphin tác dụng chủ yếu trên hệ thần kinh trung ương và trên ruột qua thụ thể muy (m) ở sừng sau tủy sống. Tác dụng rất đa dạng

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: