Bài viết phổ biến
Thú vị
Zentel có tác động diệt giun, trứng và ấu trùng nhờ ức chế phản ứng trùng hợp tubulin. Tác động này phá vỡ sự chuyển hóa của Yếu tố nguy cơ. Cho dù bị bệnh sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm phụ thuộc vào sinh vật, số lượng phơi, độ tuổi và sức khỏe.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: