Bài viết phổ biến
Thú vị
Khi bàng quang có tổn thương, nhất là vùng cổ bàng quang dễ bị kích thích, khối lượng nước tiểu rất ít cũng đủ gây phản xạ đó.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: