Bài viết phổ biến
Thú vị
Một số ký sinh trùng và độc tố nhiễm trong hải sản ảnh hưởng anisakis hay là herring worm. sinh trùng như bệnh giun anisakids. Một số ký sinh trùng tên tương tự Cod hoặc Seal Worm Anisakids (và các loài (ELISA), sinh học phân tử và chẩn đoán hình ảnh

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: