Bài viết phổ biến
Thú vị
Đau bụng kèm với tình trạng đi ngoài ra nước là triệu chứng thường gặp của bệnh tiêu chảy. Tiêu chảy là bệnh đường tiêu hóa Trùng ghẻ đẻ trứng trên da của người gây ra phản ứng và Trứng của sán dâó thể thông qua phân bài trừ ra Khuẩn Giardia .

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: