Bài viết phổ biến
Thú vị
Nội dung của Ký Sinh Thú Phần 1 xoay quanh nhân vật Izumi Shinichi là một thiếu niên 17 tuổi, Izumi Shinichi là một thiếu Cùng tìm hiểu cách thức gây bệnh của loài ký sinh trùng nguy hiểm làm hoại tử da thịt của các

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: