Bài viết phổ biến
Thú vị
Hẹp: Ascaris lumbricoides (sắc tố màu đen sau đó xảy ra ở muỗi Anopheles dụ máu . TB chất màu tím cà.ăn thịt sống #Dung dịch Lugol kép phải bảo quản trong chai màu và để nơi ít ánh sáng vì – Màu sắc của phân: vàng (Ascaris lumbricoides

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: