Bài viết phổ biến
Thú vị
Cách đây 200 năm (1816), Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế trẻ nhất của nước Pháp đã nói về nước Tầu bằng một nhận xét như sau nhiệt tình và sâu sắc. Hồ Chí Minh, Vietnam. Muốn tìm: Nam 28 - 36. Đăng nhập: 00:03:17 24-09-2017

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: