Một nhà lãnh đạo thực sự và ký sinh trùng

Người lã nh đạo chỉ dựa một cá ch lệ thuộc và o tổ chức, và o kế hoạch là người lã nh đạo khô cứng, thiếu tự tin. Người lã nh đạo phải biết dù ng tổ chức, dù ng kế hoạch một cá ch uyển chuyển, sá ng tạo.

Truyền cảm hứng và Phong cách Lãnh đạo chuyển đổi - Nhất

Thử nghĩ xem sẽ ra sao nếu như những nhân viên dưới quyền bạn không dám nói ra những băn khoăn hay những điều họ cảm thấy không hợp lí? Nó chỉ làm mọi việc tệ hơn mà thôi bởi đó là khi bạn trở nên độc đoán và ép buộc cấp dưới, khiến họ cảm thấy gò bó và mệt mỏi, dẫn đến kết quả làm việc sẽ ngày càng sa sút hơn.

Thế nào là nhà lãnh đạo

Việc tạo cho mì nh 5 thước đo trê n khô ng phải là một quá trì nh tuần tự, thay và o đó , cá c nhà lã nh đạo phá t triển chú ng một cá ch liê n tục trong suốt cuộc đời.

Nhà lãnh đạo có phải là nhà quản lý hay không?

Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Dân trí tại địa chỉ phải
có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Dân trí.

Khoảng trống quyền lực ở Washington sau nửa năm Trump lãnh đạo

Đặt ra mục tiê u cụ thể: Nhâ n viê n có xu hướng là m việc hiệu quả hơn nếu như cá c mục tiê u được đưa ra cụ thể. Nếu bạn chỉ nó i với họ &ldquo Hã y là m hết sức mì nh&rdquo hoặc thậm chí là khô ng đưa ra bất kỳ một hướng dẫn nà o thì điều đó sẽ cà ng khiến cho nhâ n viê n thê m mơ hồ về mục tiê u mà họ đang hướng đến. Mọi nhâ n viê n cần có một mục tiê u hoặc mô hì nh cụ thể để họ có thể là m việc hiệu quả. Và một trong những yê u cầu đó là họ phải biết ai sẽ là người đồng hà nh cù ng họ trong việc theo đuổi mục tiê u đề ra.

10 bài học lãnh đạo từ lực lượng đặc nhiệm SEAL

Đó là một cách để bạn đồng thời thấy được những lỗ hổng trong quản lí và đồng thời lại có thể tạo điều kiện tốt nhất cho những nhân viên của mình phát huy hết năng lực để cống hiến cho công ty của bạn.

Định nghĩa về một “Nhà lãnh đạo đích thực”?

Nhà lãnh đạo nên bắt đầu bằng cách giải quyết các vấn đề đơn giản và tiếp tục với những vấn đề lớn hơn theo tuần tự. Là lãnh đạo, bạn cần biết cách loại bỏ sự phức tạp, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Như thế, bạn có thể tạo ra những kế hoạch đơn giản, rõ ràng và súc tích hơn nhiều.

Người lã nh đạo cần được mọi thà nh viê n tin cậy. Tin cậy về năng lực, về đạo đức và về tấm lò ng vì sự nghiệp chung của tổ chức. Do đó , cá c giá trị, nguyê n tắc, yê u cầu, chỉ đạo cần được trì nh bà y rõ rà ng, trung thực. Hơn thế nữa, trong suốt quá trì nh là m việc, người lã nh đạo phải cho cấp dưới thấy mì nh theo sá t cá c giá trị, nguyê n tắc, yê u cầu, chỉ đạo đó một cá ch nhất quá n và kỷ luật.

Kỹ năng tư duy của một nhà lã nh đạo giú p họ vạch ra những định hướng trong việc xâ y dựng và phá t triển tổ chức. Nó i cá ch khá c, chú ng giống như những trợ thủ đắc lực giú p bạn có thể nhận ra những thay đổi cần thiết trong tương lai, cũng như thời điểm, cá ch thức thực hiện và là m thế nà o để quản lý những thay đổi đó .

Huấn luyện một người khô ng trung thực là m được việc chuyê n mô n thì dễ hơn nhiều so với huấn luyện một người giỏi chuyê n mô n trở thà nh trung thực. Trong nhiều trường hợp, việc sau có thể xem gần như khô ng thể.

Quyền lực thô ng tin &ndash Và o năm 6965, Raven đã đưa ra một kiểu quyền lực thứ sá u, đó là quyền lực thô ng tin: cung cấp thô ng tin cho người khá c khiến họ thay đổi suy nghĩ là m việc một cá ch tiến bộ.

Là một người lãnh đạo, bạn biết rõ rằng công ty nào cũng có qui định riêng, và đó là luật lệ để tuân thủ, chứ không phải là một lời đề nghị. Làm việc trong tổ đội cũng có nghĩa là tôn trọng những người khác và tuân thủ đúng những qui định sẵn có.

Đà o tạo và huấn luyện có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thứ nhất, bạn đà o tạo nhâ n viê n bằng cá ch giú p đỡ họ về mặt chuyê n mô n, và sau đó bạn huấn luyện nhâ n viê n bằng việc đưa ra lời khuyê n cho họ.

Thà nh quả xã hội : Mức độ quả quyết cà ng cao thì năng lực xã hội của nhà lã nh đạo đó cà ng giảm. Điều nà y khẳng định lại một lần nữa đó là quyết đoá n vừa phải tốt hơn quá quả quyết.

Bước thứ tư là xá c định nhiệm vụ. Nhiệm vụ là những phương tiện để hoà n thà nh mục tiê u. Nhiệm vụ cần phải cụ thể và có thể câ n đo đong đếm được. Ví dụ, "Điều phối viê n vận chuyển sẽ phải tập hợp cá c mức giá vận chuyển chi tiết của í t nhất 65 loại ô tô ."

Đà o tạo và huấn luyện là hai cô ng việc hoà n toà n khá c nhau, mặc dù nhiều người vẫn đá nh đồng hai cô ng việc nà y là m một. Đà o tạo là một bà i học có hệ thống được thiết kế để cung cấp cho nhâ n viê n kiến thức cũng như kỹ năng hoà n thà nh nhiệm vụ. Trong khi đó , huấn luyện là một quy trì nh được thiết kế để giú p nhâ n viê n rè n luyện năng lực là m việc tốt hơn và vượt qua những rà o cản nhằm cải thiện hiệu quả cô ng việc của họ.

Khi bạn thuê một ai đó về làm việc với bạn, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã nhận ra rằng họ thực sự phù hợp với công việc mà bạn đang cần. Khi đó, bạn cũng cần phải hiểu rằng, nếu muốn mọi người tin tưởng bạn, hãy đặt niềm tin vào họ trước. Khi bạn cố gắng để trở thành một phần trong đội, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy thật khó khăn, bởi bạn không muốn họ nghĩ rằng bạn là sếp, dù sự thật là thế.

Tố chất trung thà nh khô ng phải trung thà nh với một người, một phe nhó m, mà trung thà nh với mục tiê u, thà nh quả của tổ chức chung.

Al Capone đã từng nó i rằng &ldquo Lời nó i tử tế kè m theo khẩu sú ng trong tay sẽ giú p bạn thu được nhiều thứ hơn so với việc chỉ nó i lời tử tế&rdquo . Nó i cá ch khá c, đừng lạm dụng mệnh lệnh và quyền lực, hã y rè n luyện những kỹ năng để sử dụng quyền lực ấy một cá ch tối ưu nhất.

Bạn có thể hì nh dung ra sự khá c biệt nà y ngay từ khi cò n ngồi trê n ghế nhà trường. Trong tiết giá o dục thể chất, thầy giá o hướng dẫn bạn chơi mô n bó ng đá và sau đó , bạn đã có thể chơi cho đội bó ng của trường. Bạn đã có những hiểu biết căn bản về mô n thể thao nà y cù ng cá c luật chơi, tuy nhiê n, huấn luyện viê n của đội bó ng sẽ là người cho bạn biết bạn phải chơi như thế nà o cho thật tốt.

Bài viết phổ biến
Thú vị
6 bí quyết trở thành nhà lãnh đạo giỏi Thực tế, để ý phong cách của người đó nhưng một nhà lãnh đạo giỏi thường *Khả năng lãnh đạo trên thực tế là sự hội tụ của nhiều yếu t Bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn không?

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: