Bài viết phổ biến
Thú vị
Worm 3D Full Worms3D là phần tiếp theo của bộ Worms. Như tên gọi của nó, game này hoàn toàn là 3D. Hình ảnh độc đáo, âm thanh sống Bán chạy nhất theo lượt chiến lược-nổ-a-thon bây giờ đã có trên Android.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: