Bài viết phổ biến
Thú vị
Theo một điều tra của Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương, ở nước ta ước tính có khoảng 60 triệu người nhiễm giun Thuốc PYRANTEL được chỉ định Pyrantel được dùng cho cả người lớn lẫn trẻ em để điều trị (Ascaris lumbricoides), giun

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: