Bài viết phổ biến
Thú vị
Bạn sống ở Miền Nam nên xét nghiệm những loại giun sán hay gặp trên Mặc dù tỉ lệ bò ra hậu môn, ra nệm, giường, Một nguyên nhân dẫn đến việc giun lươn bò dưới da là do ăn hải sản sống. Trên da còn có những vệt loằng Dù là bệnh nhẹ

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: