Bài viết phổ biến
Thú vị
3. Dịch tễ. Do đặc điểm chó, mèo là những động vật rất gần gũi với người, nên bệnh phân bố khắp thế giới và nhiều tác Metronidazol có tác dụng tốt với cả amip ở trong và ngoài ruột, cả thể cấp và thể mạn. Với lỵ amip mạn ở ruột, thuốc có tác

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: